Gemotiveerd leren / Leerstijlen en begeleidingstijlen, vervolg

Het programma ‘Leerstijlen en begeleidingstijlen, vervolg’ stelt de deelnemer in staat om, op basis van kennis over en inzicht in leerstijlen, begeleidingstijlen en leerprocessen keuzes te (durven) maken voor verschillende begeleidingstijlen en werkvormen, deze toe te passen en vervolgens op de ervaring te reflecteren. Hij ontdekt dat de functie van leerkracht, begeleider, coach, leidinggevende of manager nog leuker wordt. Zijn eigen motivatie voor het werk neemt (nog meer) toe. Hij is immers in staat om effectieve begeleiding te bieden waardoor het leerrendement van de lerende vergroot en de lerende leert om zelfstandig te leren en te werken. Uitgangspunt voor deze workshop is het boek: ‘Gemotiveerd leren - werken met leer- en begeleidingstijlen’ (2008) van Carla Plas.

Geschikt voor:

  • Iedereen die de workshop ‘leerstijlen en begeleidingstijlen, introductie’ heeft gevolgd en nu een stap verder wil zetten.
  • Iedereen die bekend is met de theorie over leerstijlen van Kolb en van Vermunt en daar in de praktijk mee wil leren werken.