Coachend begeleiden

Coachend begeleiden is een stijl van begeleiden die bijdraagt aan het vergroten van het zelfsturend leervermogen en het zelfstandig werken van de ander.

In een training ‘Coachend begeleiden’ leert de deelnemer wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen coachen en coachend begeleiden.

Hij leert wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen de traditionele / sturende stijl van begeleiden en de coachende stijl. Hij leert wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen een coachvraag, een managementvraag en een opleidjngsvraag. Hij leert wat de basisprincipes van coachend begeleiden zijn en leert deze toe te passen.

Hij ontwikkelt coachvaardigheden in relatie tot gesprekstechnieken. Hij leert hoe hij een medewerker, leerling, of stagiair zodanig kan begeleiden dat dit inzicht en bewustwording tot gevolg heeft.

Dat vergroot het zelfsturend leervermogen en het zelfstandig werken van de medewerker, leerling of stagiair.

Geschikt voor:

  • Directeuren, managers en leidinggevenden die zich een coachende stijl van begeleiden willen eigen maken en die willen leren om het zelfsturend leervermogen en het zelfstandig werken van hun werknemers positief te beïnvloeden.
  • Werk-, praktijk- en stagebegeleiders/opleiders die willen leren om het zelfsturend leervermogen en het zelfstandig werken van de leerling, stagiair of nieuwe collega positief te beïnvloeden.
  • Iedereen die coachvaardigheden op het gebied van gesprekstechnieken wil ontwikkelen.