Leerstijlen en begeleidingstijlen

Leerstijlen en begeleidingstijlen: introductie

Het programma ‘Leerstijlen en begeleidingstijlen: introductie’ stelt de deelnemer in staat zich bewust te worden van de verschillende stijlen waarop mensen hun leerproces doorlopen en sturen.

Hij leert (meer) inzicht te krijgen in zijn eigen leerstijl. Hij leert de leerstijl van anderen te herkennen. Daarnaast ontdekt hij dat er verschillende stijlen van begeleiding bestaan. Hij leert deze stijlen te herkennen en hij ontdekt welke begeleidingstijl voor hem en welke voor anderen effectief is.

Hij ontdekt de relatie tussen leerstijlen en begeleidingstijlen. Hij ontdekt dat zijn eigen leren maar ook het leren van een leerling, stagiair, of bijvoorbeeld een nieuwe werknemer effectiever verloopt wanneer een passende begeleiding en dus een passende begeleidingsstijl wordt aangeboden.

Geschikt voor:

  • Leerkrachten, begeleiders, coaches die effectief aandacht willen besteden aan de verschillen tussen mensen op het gebied van leren.
  • Werkgevers en werknemers die bezig zijn met het schrijven en uitvoeren van een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP).
  • Leidinggevenden en managers die een coachende stijl van leidinggeven willen hanteren.

Gemotiveerd leren / Leerstijlen en begeleidingstijlen: vervolg

Het programma ‘Leerstijlen en begeleidingstijlen, vervolg’ stelt de deelnemer in staat om, op basis van kennis over en inzicht in leerstijlen, begeleidingstijlen en leerprocessen keuzes te (durven) maken voor verschillende begeleidingstijlen en werkvormen, deze toe te passen en vervolgens op de ervaring te reflecteren.

Hij ontdekt dat de functie van leerkracht, begeleider, coach, leidinggevende of manager nog leuker wordt. Zijn eigen motivatie voor het werk neemt (nog meer) toe. Hij is immers in staat om effectieve begeleiding te bieden waardoor het leerrendement van de lerende vergroot en de lerende leert om zelfstandig te leren en te werken.

Uitgangspunt voor deze workshop is het boek: ‘Gemotiveerd leren – werken met leer- en begeleidingstijlen’ (2008) van Carla Plas.

Geschikt voor:

  • Iedereen die de workshop ‘leerstijlen en begeleidingstijlen, introductie’ heeft gevolgd en nu een stap verder wil zetten.
  • Iedereen die bekend is met de theorie over leerstijlen van Kolb en van Vermunt en daar in de praktijk mee wil leren werken.