Train de trainer

Het programma ‘Train de trainer’ stelt de deelnemer in staat om binnen de eigen organisatie de rol van trainer op zich te nemen.

Door het ‘in huis’ hebben van interne trainers met didactische competenties kunnen werkgevers en werknemers in staat gesteld worden hun vakkennis en vaardigheden op peil te houden.

De deelnemer ontwikkelt didactische vaardigheden. Hij leert trainingsprogramma’s te ontwikkelen, te verzorgen en te evalueren. Hij wordt zich bewust van groepsprocessen en van zijn eigen rol daarin. Hij leert groepsprocessen en leerprocessen effectief te beïnvloeden.

Geschikt voor:

  • Werkgevers en werknemers die binnen de organisatie waarin zij werken de rol van trainer voor interne scholings- en trainingstrajecten op zich zullen nemen.