Begeleide intervisie en Intervisiebegeleiding

Isbrae Training en Coaching verzorgt op twee niveaus trainingen over intervisie:

Begeleide intervisie‘ en ‘Intervisiebegeleiding

Intervisie is een ernorm krachtige leermethode.

Intervisie is collegiale ondersteuning met betrekking tot onderlinge advisering bij werkproblemen in een leergroep. Deze leergroep bestaat uit mensen met een gelijke functie. Zij trachten om binnen een gezamenlijk vastgestelde structuur tot inzichten en oplossingen te komen. Ze doen dat in een zelfsturend en op reflectie gericht leerproces. Bij intervisie is dus sprake van een leerproces. Een casus is niet het doel maar het middel.

Begeleide Intervisie

In een training ‘Begeleide intervisie’ leren de deelnemers om als groep zelfstandig en zelfsturend intervisiebijeenkomsten te houden.

Er zijn verschillende methodieken voor het effectief toepassen van intervisie. In deze training komen onder meer de Incidentmethode, de methode volgens Thema Gecentreerde Interactie (TGI) en de Balint-methode aan de orde. De groep zal met krachtige argumenten een voor hen geschikte methode/structuur kiezen, waardoor ook de motivatie en verantwoordelijkheid positief beïnvloed worden.

Geschikt voor:

  • Groepen collega’s met een gelijke functie die een intervisiegroep willen starten.
  • Bestaande intervisiegroepen die kennis willen maken met voor hen onbekende methoden en daardoor hun intervisiegroep een nieuwe impuls willen geven.

Intervisiebegeleiding

In een training ‘Intervisiebegeleiding‘ leren de deelnemers om binnen hun eigen organisatie intervisiegroepen op te starten en te begeleiden tot zelfsturende teams.In deze training is naast aandacht voor verschillende intervisiemethodieken ook en vooral aandacht voor procesbegeleiding. Deze procesbegeleiding heeft tot doel dat de intervisiegroepen die door de deelnemers begeleid (gaan) worden, zelfsturende intervisegroepen worden.Soms lukt het niet dat teams zelfsturend worden en soms is dat ook niet nodig. Om die reden is er in dezetraining ook aandacht voor ‘permanente begeleiding’ van intervisiegroepen.

Geschikt voor:

  • Hen die binnen de eigen organisatie intervisiegroepen willen opstarten en begeleiden.