Communicatieve vaardigheden

In een training ‘Communicatieve vaardigheden’ leert de deelnemer één of meerdere communicatieve vaardigheden te ontwikkelen of aan te scherpen.

Hierbij valt te denken aan ‘actief luisteren’, ‘vragen en doorvragen’, ‘feedback geven en ontvangen’, ‘conflicthantering’, ‘samenwerken’, ‘onderhandelen’, ‘klantgericht werken’ en ‘metacommunicatie’.

In de training wordt zowel aandacht besteed aan de theorie als aan de praktijk. Er wordt veel met elkaar geoefend waardoor het geleerde direct in de praktijk toepasbaar is.

Geschikt voor:

  • Iedereen die op het gebied van één of meer communicatieve vaardigheden wil/moet ontwikkelen.
  • Teams die zich willen ontwikkelen op het gebied van taakvolwassenheid, zelfstandigheid en zelfsturing.