Teamcoaching

Binnen veel organisaties zijn teams actief. De volgende vragen zijn dan van belang:

  • Hebben alle teamleden hetzelfde doel voor ogen? 
  • Is het team in staat de doelen te realiseren? 
  • Zijn de teamleden zich bewust van de effecten van de onderlinge communicatie en voelen ze zich verantwoordelijk voor hun eigen inbreng? 
  • Wil het team nieuwe, gewenste ervaringen opdoen?
  • Zijn de teamleden goed op elkaar afgestemd en zijn ze (voldoende) open naar elkaar? 
  • Kunnen de teamleden effectief samenwerken? 
  • Is het team een ’taakvolwassen’ team?

Als binnen een team vraagstukken of problemen ontstaan die in relatie staan tot bovenstaande vragen kan teamcoaching uitkomst bieden. U wilt immers dat het team efficiënt en doelgericht werkt. In ieder team bestaan interactiepatronen en onderliggende denkpatronen. Een teamcoach maakt deze zichtbaar. Een teamcoach richt zich hierbij op het team als geheel maar ook op de individuele bijdragen van de deelnemers aan het teamresultaat.

Het intakegesprek is gratis en vrijblijvend. Daarna geldt een uurprijs van € 150,00 exclusief BTW.

Deze prijs is inclusief voorbereiding, dossiervorming en materiaal maar exclusief reiskosten. Gemiddeld duurt een teamcoachtraject 6 tot 8 bijeenkomsten van 2 uur.