Toetsen en beoordelen

In een training ‘Toetsen en beoordelen’ leert de deelnemer om het functioneren van een ander objectief te toetsen en te beoordelen.

De deelnemer leert wanneer een toets een objectieve toets genoemd mag worden. Hij leert wat het verschil is tussen toetsen en beoordelen. Hij leert toetscriteria vast te stellen en te hanteren. Hij leert verschillende vormen theorietoetsen te ontwikkelen en verschillende vormen praktijktoetsen te ontwikkelen.

In het kader van het ontwikkelen van praktijktoetsen wordt aandacht besteedt aan de verschillen en overeenkomsten tussen ‘handelingen’, ‘vaardigheden’ en ‘competenties’. Hij wordt zich bewust van zijn eigen valkuilen tijdens toetsen en beoordelen en hij leert een beoordelingsgesprek te voeren.

In deze training komt ook het verschil tussen een functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek aan de orde.

Geschikt voor:

  • Iedereen die beroepsmatig toetsen wil leren ontwikkelen, afnemen en wil leren beoordelen.
  • Iedereen die in het belang van de organisatie waar hij werkt een visie wil vormen over toetsen en beoordelen en daar beleid op wil maken.
  • Iedereen die ‘toetsen en beoordelen’ in zijn takenpakket heeft en zijn eigen wijze van toetsen en beoordelen weer eens kritisch onder ogen wil zien en zich nieuwe ideeën over deze materie wil vormen.