Over Mij

Isbrae Training en Coaching staat al meer dan 24 jaar garant voor professionaliteit en deskundigheid in trainings- en coachtrajecten.

Carla Plas

Mijn naam is Carla Plas. Ik ben trainer en NOBCO/EMCC European Senior Coach.

Voor mijn opleiding tot trainer heb ik de ’tweede’ en de ‘eerste graads lerarenopleiding’ gevolgd bij respectievelijk de Hogeschool INHOLLAND (voorheen Hogeschool Holland) in Diemen en bij de Hogeschool van Utrecht.

Voor mijn opleiding tot professioneel coach heb ik de ‘leergang coaching voor professionals’ gevolgd bij de School voor Coaching in Leiden. Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en de European Mentoring & Coaching Counsil (EMCC). In april 2007 heb ik het certificaat ‘NOBCO RegisterCoach®’ behaald en vanaf april 2011 mag ik de titel NOBCO/EMCC European Senior Coach voeren.

In 2010 heb ik bij Van Kempen Impuls de opleiding ‘Systemisch Coachen, werken met familie-, werk- en organisatieopstellingen’ gevolgd. Sindsdien werk ik in mijn praktijk ook met deze krachtige methodiek.

In 2015 en in 2016 heb ik bij Het Balkon respectievelijk een training en een masterclass ‘coachen met Voice Dialogue’ gevolgd en in 2020 bij Focuscentrum Aaffien de Vries een training ‘Focusing’. Prachtige methodieken die ik inzet, daar waar de situatie erom vraagt.

Isbrae Training en Coaching verzorgt trainingstrajecten, coachtrajecten, masterclasses en workshops op het gebied van communicatie (verbaal en non-verbaal), leren, begeleiden, leiding geven, motivatie, loopbaan, intervisie en persoonlijk gedrag.

Trainingstrajecten zijn altijd maatwerktrajecten. Dat houdt onder meer in dat ik met de opdrachtgever zorgvuldig afstem wat de beoogde doelstellingen zijn ten opzichte van de beginsituatie en wat de context van die doelstellingen is. Pas daarna wordt een trainingsprogramma samengesteld.

Coachtrajecten zijn ook maatwerktrajecten. Hierbij bepaalt de coachee, eventueel samen met zijn of haar leidinggevende, wat de coachvraag is en wat de doelen zijn. Door bewustwording leert de coachee zijn of haar coachvraag zelf te beantwoorden. Het programma wordt tijdens het traject bepaald. Dit kan niet voorafgaand aan het traject omdat van te voren niet is vast te stellen waar de coachee zich van bewust gaat worden. De coachvraag kan een individuele vraag zijn maar ook een vraag van een team. In dat geval vindt teamcoaching plaats.

Workshops zijn altijd maatwerktrajecten.

Masterclasses worden individueel verzorgd als maatwerktraject en ook in de vorm van ‘open inschrijving’. Masterclasses via open inschrijving worden kenbaar gemaakt op deze website en via mailing.

Voor mijn eigen ontwikkeling en deskundigheidsbevordering volg ik regelmatig cursussen en workshops, bestudeer ik relevante vakliteratuur, neem ik eens per 6 weken actief deel in een vaste intervisiegroep en ‘spar’ ik regelmatig met verschillende collega’s.