Individuele coaching

Individuele coachtrajecten kunnen grofweg vanuit twee richtingen starten. De coachee heeft een verzoek om gecoacht te worden of een leidinggevende of HRM medewerker biedt een coachee een coachtraject aan omdat van de coachee op enig gebied verbetering of verandering gewenst en/of gegund wordt. Een individueel coachtraject gaat vaak over het ontwikkelen van een competentie of staat in relatie tot een werk gerelateerd probleem.

Een competentie is een combinatie van vaardigheden en/of eigenschappen van mensen die bijdragen aan succesvol functioneren. Competenties kunnen grofweg worden ondergebracht in zes groepen: management en leidinggeven, ondernemen, analyse en besluitvorming, communicatie, persoonlijk gedrag en motivatie.

  • Wanneer u zicht wilt krijgen op uw gedrag met betrekking tot één of meerdere competenties, is gerichte coaching een verstandige optie. Dat geldt ook als u deze competenties (verder) wilt ontwikkelen. Indien u verbetering van prestaties wenst is gerichte coaching zelfs onontbeerlijk.

Werk gerelateerde vraagstukken komt iedere werkgever en werknemer wel tegen. Soms lukt het niet om deze zonder hulp van buitenaf op te lossen.

  • Inzicht krijgen in de (persoonlijke) factoren die er spelen, is dan belangrijk. Als u dat inzicht hebt, kunt u besluiten hoe u met het vraagstuk om wilt gaan. Door het aangaan van een coachtraject ontwikkelt u dit inzicht.

Het intakegesprek is gratis en vrijblijvend. Daarna geldt een uurprijs van € 125,00 exclusief BTW. Voor particulieren geldt een aangepast tarief.

Deze prijs is inclusief voorbereiding, dossiervorming en materiaal.
Gemiddeld duurt een coachtraject 4 tot 7 bijeenkomsten van 1,5 uur.