Publicaties

Carla Plas is auteur van het boek

Gemotiveerd leren

Werken met leer- en begeleidingstijlen

Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers: Groningen
1e druk 2008
ISBN: 978 90 01 70267 0

Hoe jonger mensen leren gemotiveerd en zelfsturend te leren hoe groter het effect op hun later lerend leven.

Het is belangrijk dat kinderen al vanaf het basisonderwijs effectief begeleid worden in dat leerproces. Daarom is het boek een studieboek voor pabostudenten.

Het boek is daarnaast zeer goed te gebruiken voor alle beroepsbeoefenaren die les geven, training verzorgen, opleiden en/of begeleiden.

De prijs van het boek is € 26,75.

De achterflaptekst

Wat is een leerstijl? Waaraan kun je leerstijlen herkennen? Zijn leerstijlen te beïnvloeden? Hoe kun je als leerkracht het zelfstandig leren van leerlingen bevorderen? Welke begeleidingstijl moet je dan toepassen? Dit is slechts een greep uit de vragen die in Gemotiveerd leren aan de orde komen. Gemotiveerd leren gaat over de relatie tussen leerstijlen, begeleidingstijlen en leermotivatie.

  • In deel 1 worden aan de hand van praktijkvoorbeelden de leerstijlen van Kolb en van Vermunt beschreven. Vervolgens beschrijft de auteur begeleidingstijlen die daar goed op aansluiten.
  • In deel 2 wordt een pleidooi gehouden voor het combineren van deze leer- en begeleidingstijlen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden van deze combinaties vertaalt de auteur dit in een nieuw, helder en toegankelijk model.
  • In deel 3 worden drie persoonlijke ervaringen van de auteur beschreven in het werken met deze gecombineerde leer- en begeleidingstijlen.

Gemotiveerd leren toont een werkbaar beeld van leer- en begeleidingstijlen waarbij motivatie de bindende factor is. De pabostudent leert leerstijlen en leermotivatie te herkennen en te beïnvloeden en hij leert bewust keuzes te maken voor verschillende begeleidingstijlen.

Het boek wordt ondersteund door een speciale website met daarop aanwijzingen voor de uitwerking van de studieopdrachten en extra informatie.