Workshops

Isbrae Training en Coaching verstaat onder een ‘workshop’ het volgende:

Een ‘workshop’ is een relatief kortdurende (2 tot 6 uur) interactieve werkvorm in een groep waarbij één onderwerp wordt behandeld. Door gebruik te maken van verschillende werkvormen zijn alle deelnemers actief betrokken in het proces. Dit levert een gemeenschappelijk beeld op in de vorm van een concreet en visueel resultaat.

Isbrae Training en Coaching ontwikkelt en verzorgt workshops over de volgende onderwerpen:

 • Gemotiveerd leren (leer- en begeleidingstijlen)
 • Beïnvloeden van motivatie
 • Didactische werkvormen
 • Oplossingsgericht coachen (o.a. werken met schaalvragen)
 • Intervisie (o.a.volgens Thema Gecentreerde Interactie, TGI)
 • Actief luisteren
 • Conflicthantering
 • Feedback geven en ontvangen
 • Onderhandelen
 • Samenwerken
 • Timemanagement 
 • Zakelijk telefoneren
 • Vragen en doorvragen

De tijdsduur van een workshop is afhankelijk van het onderwerp, de beginsituatie van de groep, de doelstelling en het aantal deelnemers. Het aantal deelnemers aan een workshop is afhankelijk van het onderwerp en natuurlijk van uw specifieke wens voor de workshop.

Prijzen worden niet per deelnemer maar per workshop in rekening gebracht. Wanneer eenzelfde workshop binnen drie maanden binnen dezelfde organisatie voor meer dan één groep wordt verzorgd, geldt voor de tweede en volgende groepen 10% korting.

Op iedere workshop zijn de algemene voorwaarden ‘Isbrae Training en Coaching’ van toepassing. Deze worden u toegestuurd bij het aanbieden van een offerte.